Yardımcı Sayfalar
Ara
  • Hediye Kart Seç
  • Teslimat
  • Ödeme

Karaca Hediye Kartı

Bazı hediyelerin yeri başka, diğer tüm hediyeler için Karaca!
Sevdiklerinize Karaca Hediye Kartı hediye edin, kendi hediyesini kendisi seçsin!
Özel günlere göre farklı hediye kartları için seçim yapabilirsiniz

Hediye Baremi Seçiniz

Birden fazla hediye kartı seçebilirsiniz


Hediye gönder butonuna bastığınızda karşınıza adres ve ödeme bilgilerinizi doldurarak hediye kartı işlemlerinizi tamamlayabileceğiniz ekran gelecek
Hediye Kartı Nasıl Kullanılır ?
Hediye Kartını ister web sitemizden ister mağazalarımızdan satın alabilirsiniz.

Sadece mağaza alışverişinde tüm ürün kategorilerinde kullanılabilen Hediye Kartı için yüklemek istediğiniz tutarı baremlerden seçebilir veya tamamen kendi isteğinize göre belirleyebilirsiniz.

Hediye Kartı satın alındığı anda kullanıma hazırdır.

Hediye Kartı’nı kendi adresinize isteyebilir veya hediye edeceğiniz kişinin adresine gönderip sürpriz yapabilir ve gönderimle ilgili bilgiyi kendi Karaca hesabınızdan takip edebilirsiniz.

Karaca Hediye Kartı Kullanım Hüküm ve Koşulları

COOKPLUS HEDİYE KARTI KULLANIM HÜKÜM VE KOŞULLARI

Cookplus E Ticaret Anonim Şirketi (Bundan böyle “COOKPLUS” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor ve bu doğrultuda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında belirlenen yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz.

COOKPLUS Hediye kart alırken bize ilettiğiniz kimlik ve iletişim bilgileriniz hediye kartın oluşturulması, hediye edeceğiniz kişiye iletilmesi ve kartın doğru kişi tarafından kullanılmasını sağlamak amacıyla COOKPLUS tarafından işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz mağazalarımıza ve size bu hizmeti sunabilmek için destek aldığımız iş ortaklarımıza aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen sözleşmenin ifası dâhil kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. COOKPLUS tarafından kişisel verilerinizin hangi amaçlarla, ne şekilde işlenebileceği ve kimlerle paylaşılabileceği konularında detaylı bilgi için https://www.cookplus.com/bilgilendirme/kisisel-verilerin-islenmesi-ve-korunmasi-politikasi-s0 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

1.       Hediye kart kullanıcısı, (“Kart Hamili”) hediye kartını (“Kart”) kullanarak hüküm ve şartlara riayet etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Hediye kartının, kart kullanıcısının iradesiyle ya da iradesi dışında üçüncü kişiler tarafından kullanılması halinde kartı kullanan üçüncü kişiler de işbu hüküm ve şartlara tabi olacaklardır.

2.       Hediye Kartı’nın mülkiyeti, COOKPLUS E TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne (VKN: ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ / 7340658907) (bundan böyle “COOKPLUS” olarak anılacaktır) aittir. Kart hamili kartın sadece geçici malikidir. İşbu kartın kaybolması halinde, takip edilmesi, iptal edilmesi ve iadesi olanaklı değildir. Kart hamili, kendisine tevdi edilen kartı ve kartın kullanılması için varsa doğrulama amaçlı kullanılacak bir kod numarası, şifre veya başka bir yöntem için gerekli bilgileri güvenli bir şekilde koruması ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri alması gerekmektedir.

3.       Kartın kaybolması, çalınması, 3. kişilere kullandırılması halinde sorumluluk kart hamiline aittir. Kayıp veya çalınma halinde, kartta mevcut bedel hiçbir şart altında iade edilmeyecek veya yeni bir kartla değişim yapılmayacaktır. Söz konusu durumlarda, satış fişinin veya karta dair ödeme fişinin ibraz edilmesi; kartın değiştirilmesi veya bedelinin iadesi ile ilgili herhangi bir hak sunmaz. COOKPLUS’ın yetkisiz ya da çalıntı kart kullanımından sorumluluğu bulunmamaktadır. Kanuna aykırı yöntemlerle elde edilen kartlar geçersiz sayılacak; ürün satın almak için kullanılmayacak ve söz konusu kartların bedeli iade edilmeyecektir.

4.       COOKPLUS, kartın bozulması, tahrip edilmesi, yetkisiz veya usulsüz olarak içeriğinin veya bakiyesinin değiştirilmesi, fiziksel zarar görmesi ya da kart bilgilerinin okunamaması hallerinde, mağazalardaki veya satış kanallarındaki personelin veya sistemin bu kartı kabul etmemesi ile ilgili haklarını açıkça saklı tutmaktadır ve bu gibi hallerde kart geçersiz olacak ve bakiyesi kullanılamayacaktır.

5.       Kart; sadece Türkiye’de geçerli olup, Kart hamili tarafından Franchise mağazalar istisna kalmak kaydıyla tüm KARACA[ES1]  mağazalarında ya da COOKPLUS tarafından uygulamanın mümkün kılınması halinde www.cookplus.com üzerinden satışa sunulan ürünleri satın almak için peşin bir ödeme şekli olarak kullanılabilir. COOKPLUS, kartın kullanılabileceği ülkeleri, mağazaları, ürünleri veya satış kanallarını herhangi bir duyuru yapmadan herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Kart’ın www.cookplus.com üzerinden satışa sunulan ürünlerin satın alınması için kullanılması COOKPLUS inisiyatifindedir.

6.       Kart hamili, kart özelliklerinin kart başvurusu gerçekleştikten sonra değiştirilemeyeceğini, kartı hiçbir şekilde kopyalamayacağını, fotokopisini çekmeyeceğini, görüntü ve/veya bilgilerini 3. taraflarla paylaşmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. İşbu maddeye aykırılık halinde doğabilecek zararlardan Kart hamili tek başına sorumlu olacaktır.

7.       Kart bedeli, KARACA mağazalarında ya da www.cookplus.com internet sitesinde kabul edilen herhangi bir ödeme yöntemi ile ödenebilir. Hediye Kartlarının başka bir Hediye Kart vasıtasıyla ödenmesi mümkün değildir.

8.       Hediye kartları, nakit itfa değerine sahip değildir ve nakit karşılığında değiştirilemez yahut satın alırken karta yüklenmiş değerin herhangi bir kısmı üzerinden, herhangi bir nakit avans verilemez. Karta yüklenen tutarın nakde çevrilmesi, ciro edilmesi veya başka bir karta yüklenmesi söz konusu değildir. Kartın kalan bakiyesi iade edilemez. Kart, toplam tutar bitirilene kadar kart hamilinin istediği sıklıkta kullanılabilir.

9.       Kartın başlangıç değeri verilmiş olduğu tarihte sahip olduğu değerdir. Kart için COOKPLUS tarafından belirlenen alt ve üst limitler arasında peşin ya da kredi kartından tek çekimle yükleme yapılabilir ve bu limitler haricinde yükleme yapılamayacaktır. Hediye Kartına taksitli yükleme yapılamayacaktır. Hediye Karta yapılan yüklemelerde, COOKPLUS kayıtlarındaki tutarlar esas alınacaktır. Hediye kartlar, bir kredi kartı, harcama kartı, çek, garanti kartı ya da borç kartı olmayıp, hediye kart bakiyesi herhangi bir faiz kazanmayacaktır.

10.   Henüz kullanılmamış̧ olan tüm Kartların iadesi Kart’ı satın alan kişiye (“Kart Alıcısı”) aşağıdaki koşullara bağlı olarak ve belirtilen yasal süre daima gözetilerek kabul edilecektir:

1.       www.cookplus.com üzerinden satın alınan fiziksel Kart, gönderi onayı e-postasının tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde iade edilebilir.

2.       www.cookplus.com üzerinden satın alınan Sanal Hediye Kartları, sanal Kartın COOKPLUS tarafından kartın asıl alıcısına gönderildiği tarihten itibaren 30 takvim günü içinde iade edilebilir.

11.   Kart için ödenen bedel, kartı satın almak için kullanılan ödeme yönteminin aynısı kullanılarak iade edilecektir. Söz konusu iade için, orijinal satış̧ fişi ya da iade belgesi ve uygun olduğu hallerde ödeme kartı ve ödeme makbuzu ibraz edilecektir.

12.   Kartta kalan bakiye, Kart ile yapılan tüm satın almalarda, herhangi bir KARACA mağazasından yapılan satın almalar için tanzim edilen kasa fişinde ya da www.cookplus.com üzerinden yapılan satın almalar için sipariş̧ verildiğinde sunulan bilgiler arasında yer alır. Kartta kalan bakiye herhangi bir KARACA mağazasında ya da www.cookplus.com internet sitesinden kontrol edilebilir. Satın alma bedelinin Kart üzerindeki kalan bakiyeyi aştığı durumlarda, fark, KARACA mağazalarında veya www.cookplus.com üzerinden kabul edilen ödeme araçları ile ödenebilir.

13.   Herhangi bir KARACA mağazasından Kart ile satın alınan ürünler, sözü edilen mağazalardan satın alınan diğer tüm ürünler gibi genel satın alma şartları ve koşullarına tabi olacaktır. www.cookplus.com internet sitesi üzerinden Kart ile satın alınan ürünler de söz konusu internet sitesinde belirtilen satın alma şartları ve koşullarına tabi olacaktır.

14.   Kartla satın alınan ürünler için iade talebi söz konusu olması halinde, para iadesi gerçekleştirilmeyecek; ancak karta yeni dolum yapılması mümkün olabilecektir. KARACA mağazalarından Kart ile satın alınan ürünler için; ürünün orijinal ambalajında fatura/fiş ibrazı ile 30 (otuz) gün içerisinde değişim yapılması mümkündür.

15.   Kart, mağazadan satın alınan Kart için satın alma tarihinden itibaren, www.cookplus.com internet sitesi üzerinden satın alınan fiziksel Hediye Kartı için gönderi onayı e-postasının tarihinden itibaren ya da sanal kartın COOKPLUS tarafından kartın asıl alıcısına gönderildiği tarihten itibaren üç̧ yıllık bir süre için geçerlidir. Geçerlilik süresi sona erdikten sonra Kart yenilenmez, mal satın almak için kullanılamaz veya Kartta kalan kullanılmamış̧ bakiye talep edilemez. Bakiye kullanım süresi dolmadan yapılacak yükleme ve harcama işlemleri, bakiye kullanım süresinin uzatılmasını sağlayacaktır. Söz konusu süre aşıldığında silinen bakiyeler hiçbir şekilde iade edilmeyecek ve Kartın sahibi tarafından hiçbir talepte bulunulamayacaktır. Hiçbir durumda söz konusu Kartta bulunan bakiye nakit veya başka bir ödeme şekli yoluyla kartın hamiline iade edilmeyecektir. Hediye Kartının bakiyesi tükendiğinde, kart bir daha kullanılmayacaksa KARACA mağazasına iade edilmelidir.

16.   Hediye Kartı, www.cookplus.com internet sitesi üzerinden satın alındığında;

1.       Sistem aksaklıkları ve yetersizlikleri halinde;

2.       Sistemsel sorunlar sebebiyle meydana gelebilecek olan bilgilerin ve verilerin iletilmesinde gecikme olması ya da bilgilerin ve verilerin kaybolması;

3.       Kartı satın alan tarafından verilen, Kartın alıcısına ait detayların hatalı olması;

4.       Kartın belirtilen e-posta adresine teslim edilmemesi ya da

5.       COOKPLUS tarafından gönderilen e-postanın spam ya da istenmeyen e-posta olarak görülmesi durumu dahil olmak üzere COOKPLUS’ın kontrolü dışındaki nedenlerle söz konusu kartın asıl alıcısı tarafından alınmamasından ya da gecikmeli alınmasından COOKPLUS sorumlu olmayacaktır.

17.   Kart, Kartı tanzim eden önceden yazılı izin vermedikçe Kartı tanzim eden dışındaki herhangi bir üçüncü tarafça pazarlanan ürün ve hizmetlerin reklamının yapılması ya da tanıtılması amaçlarına yönelik olarak kullanılmayacaktır.

18.   COOKPLUS, Hediye Kartı hüküm ve şartlarını herhangi bir zamanda aşağıdaki nedenlerin bir ya da daha fazlasının gerçekleşmesi durumunda, işbu COOKPLUS Hediye Kartı hüküm ve koşullarının tadil edilmiş halini www.cookplus.com web sitesinde ilan etmek suretiyle tek yanlı şekilde değiştirebilir;

1.       Mevcut sistemlerin güncellenmesi, piyasa şartları, metot değişiklikleri veya hizmet güncellemelerinin, iyileştirmelerinin mevcudiyeti,

2.       COOKPLUS tarafından gerekli görülebilecek herhangi bir durum,

3.       Değişen mevzuat düzenlemelerine uyum sağlanması.

19.   Kartın satın alınması ve/veya kullanılması, Kartın satın alınması esnasında müşteriye sunulan ve aynı zamanda herhangi bir KARACA mağazasında ve/veya www.cookplus.com üzerinde de yer alan bu şart ve koşuların kesin kabulünü gerektirmektedir. COOKPLUS işbu kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme ve ilgili programı iptal etme hakkını saklı tutar.